آشنايي با كيهان شناسي نوين

ناشر: شيراز:شاهچراغ
نویسنده: اندرو ليدل اندرو-ليدل ‏‏‏،
مترجم: غلامرضا-شاه-علي ،
وضعيت :
10,000تومان 9,000تومان
تخفیف : 1,000تومان
فصل 1، انگاره هاي كيهان شناسي در گذر تاريخ فصل 2، مروري بر مشاهدات 1-2 در نور مرئي 2-2 در ديگر باندهاي امواج الكترومغناطيسي 3-2 همگني و همسانگردي 4-2 انبساط جهان 5-2 ذرات در جهان 1-5-2 چه ذراتي وجود دارد؟ 2-5-2 توزيع گرمايي و طيف جسم سياه مسائل فصل 3، گرانش نيوتوني 1-3 معادله فريدمن 2-3 انبساط چيست؟ 3-3 چيزهايي كه سريع تر از نور حركت مي كنند 4-3 معادله سيال 5-3 معادله شتاب 6-3 بحثي ژيرامون جرم‏ انر›ي و ناژديد شدن ضريب C2 قصل 4، هندسه جهان 1-4 هندسه تخت 2-4 هندسه كروي 3-4 هندسه هذلولوي 4-4 جهان هاي مشاهده پذير و بي نهايت. 5-4 مهبانگ كجا اتفاق مي افتد؟ 6-4 سه مقدار براي k مسائل فصل 5، مدل هاي كيهان شناختي 1-5 قانون هابل 2-5 انبساط و قرمزگرايي 3-5 حل معادلات 1-3-5 ماده 2-3-5 مخلوط 4-5 چگالي عددي ذرات 5-5 تحول همراه با انحنا مسائل فصل 6 پارامترهاي مشاهداتي 1-6 نرخ انبساط h 2-6 پارامترهاي چگالي 3-6 پارامترهاي كندشوندگي مسائل فصل 7 ثابت كيهان شناختي 1-7 معرفي 2-7 توصيف سيالي 3-7 مدلهاي كيهان شناختي مسائل فصل 8 سن جهان فصل 9 چگالي جهان و ماده تاريك 1-9 توزين جهان 1-1-9 شمارش ستارگان 2-1-9 سنتز هسته اي 3-1-9 منحني هاي چرخش كهكشان 4-1-9 تركيب خوشه كهكشاني 5-1-9 حركت توده اي در جهان 6-1-9 تشكيل ساختار 7-1-9 هندسه جهان و روشنايي ابرنواختر 8-1-9 مرور 2-9 ماده تاريك چيست؟ 3-9 جستجوي ماده تاريك مسائل فصل 10 زمينه ريزموج كيهاني 1-10 ويژگي زمينه ريزموج 2-10 نسبت فوتون به باريون 3-10 ژيدايش زمينه ريزموج 4-10 پيدايش زمينه ريزموج (اختياري پيشرفته) مسائل فصل 11 جهان آغازين مسائل فصل 12 سنتز هسته اي، ژيدايش عناصر سبك 1-12 هيدروژن و هليوم 2-12 مقايسه با مشاهدات 3-12تمايز بين واجفتيدگي و سنتز هسته اي مسائل فصل 13، جهان تورمي 1-13 مسائل و مشكلات مهبانگ داغ 1-1-13 مسئله تختي 2-1-13 مسئله افق 3-1-13 فراواني ذرات يادگاره 4-13 چه مقدار تورم؟ مسائل فصل 14: تكنيكي نخستين مسئله فصل 15: مرور اجمالي: مدل استاندارد كيهان شناسي مبحث ژيشرفته1: كيهان شناسي بر مبناي نسبيت عام پ 1-1 متريك فضا - زمان پ 2-1 معادلات اينشتين پ3-1 بحث جانبي، توپولوژي جهان مسائل مبحث ژيشرفته 2: كيهان شناسي كلاسيك: فاصله و درخشندگي پ2-1 انتشار نور و قرمزگرايي پ2-2 جهان قابل مشاهده پ3-2 فاصله درخشندگي پ2-4 فاصله قطر زاويه اي پ 2-5 شمارش منبع مسائل مبحث پيشرفته 3: كيهان شناسي نوترينويي پ 3-1 حالت بدون جرم پ3-2 نوترينوهاي پرجرم پ3-2-1 نوترينوهاي سبك پ 3-2-2 نوترينوهاي سنگين پ 3-3 نوترينو و تشكيل ساختار مسائل مبحث پيرفته 4: باريون زايي مبحث پيشرفته 5: ساختارها در جهان پ 5-1 ساختارهاي مشاهده شده پ5-2 ناپايداري كرانشي پ 5-3 خوشه بندي كهكشان ها پ 5-4 ناهمسانگردي هاي زمينه ريزموج كيهاني پ 5-4-1 توصيف آماري ناهمسانگردي ها پ 5-4-2 محاسبه پ 5-4-3 مشاهدات زمينه ريزموج پ5-4-4 هندسه فضايي پ 5-5 پيدايش ساختار مسائل پيوست پاسخ هاي عددي و نكاتي براي حل مسائل كتاب نامه واژه نامه فارسي به انگليسي واژه نامه انگليسي به فارسي نمايه
نویسنده اندرو ليدل ‏‏‏، اندرو-ليدل ‏‏‏،
مترجم غلامرضا-شاه-علي ،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 240
نوبت چاپ 1
سايز وزيري
ابعاد 165*235 سانتي‌متر
وزن 350
سال چاپ 1392
شابك9789642632763

محصولات مرتبط