بالا

درباره ما

آقاي محسن صانعي پس از سالها تجربه در زمينه فروش كتاب درسال 1392 براساس نياز جامعه با تيمي مجرب شروع به فعاليت فروش اينترنتي كتاب درسايت كتاب صانعي كرد و در زمينه هاي فروش اينترنتي كتاب رشته مديريت - فروش اينترنتي كتاب رشته حسابداري - فروش اينترنتي كتاب رشته اقتصاد - فروش اينترنتي كتاب رشته مهندسي صنايع - فروش اينترنتي كتاب رشته ايمني - فروش اينترنتي كتاب رشته برق - فروش اينترنتي كتاب رشته مواد - فروش اينترنتي كتاب رشته مكانيك - فروش اينترنتي كتاب رشته فيزيك - فروش اينترنتي كتاب رشته شيمي - فروش اينترنتي كتاب رشته مهندسي شيمي - فروش اينترنتي كتاب رشته كامپيوتر - فروش اينترنتي كتاب رشته عمران - فروش اينترنتي كتاب رشته معماري - فروش اينترنتي كتاب رشته شهرسازي - فروش اينترنتي كتاب رشته رياضي - فروش اينترنتي كتاب رشته زمين شناسي - فروش اينترنتي كتاب رشته معدن فعاليت دارد.