0
1398/02/29

دستگاه لیزر جدید MIT صداهای رازآلودی در گوش شما زمزمه می‌کند

تصور کنید با دوستان خود جمع شد‌ه‌اید و در حال غدا خوردن هستید که یک اشعه لیزر، باعث غلغلک دادن مولکول‌های آب می‌شود به صورتی که شما قادر به شنیدن آن هستید. فرزند بزرگ تان فریاد می‌زند که باید سریع خودت را به خانه برسانی. یکی دیگر زمین خورده و زانوهایش جراحت برداشته و نیاز به بخیه دارد. و شما قادر به شنیدن همه آن‌ها هستید.

0
1398/02/11

چاله سیاه جت‌های پر قدرت را با سرعتی نزدیک به سرعت نور به بیرون پرت می‌کند

عکس شگفت انگیزی جدیدی منتشر شده از دو جت قدرتمندکه با فشار و سرعتی نزدیک به سرعت نور، در حال پرت شدن از اولین چاله سیاه عکسبرداری شده هستند. چاله سیاه خارق العاده M87 در فاصله پنجاه و پنج میلیون سال نوری از سیاره زمین در کهکشان Messier 87 قرار دارد. جدیدترین عکس از M87 توسط آزمایشگاه ناسا (Jet Propulsion Laboratory)  منتشر شده است...