نكات ضروري حرفه پيمانكاري

1,000تومان
فهرست مطالب كتاب * فصل 1 : پيشگفتار مقدمه و پيشينه تاريخي * فصل 2 : شرايط عمومي پيمان * فصل 3 : ماده 4-شرايط خصوصي * فصل 4 : ماده 12-كار.كارگاه .تجهيز وبرچيدن كارگاه * فصل 5 : ماده 13-مصالح و تجهيزات پاي كار * فصل 6 : ماده 14-مبلغ اوليه پيمان متوسط كاركرد فرضي ماهانه * فصل 7 : ماده 16-تاييدات پيمانكار * فصل 8 : ماده 17- كاركنان * فصل 9 : ماده 18- مسئوليت حسن اجراي كار گزارش پيشرفت كار هماهنگي با پيمانكاران ديگر رئيس كارگاه * فصل 10 : ماده 19- كنترل نقاط نشانه پياده كردن نقشه ها اندازه گيريها * فصل 11 : ماده 20- تجهيز كارگاه تدارك مصالح تجهيزات و ماشين آلات * فصل 12 : ماده 21-حفاظت از كاروشخص ثالث بيمه كار مراقبتهاي لازم * فصل 13 : ماده 22- ترتيب گردش مدارك و ابلاغ دستور كارها فصل 14 : ماده 23- حفاظت تاسيسات زير بنايي وتغيير وضع آنها فصل 15 : ماده 24- واگذاري پيمانكار جزء فصل 16 : ماده 25- اجراي كار در شب فصل 17 : ماده 26- آثار تاريخي و اشياي عتيقه فصل 18 : ماده 27- اقامتگاه قانوني فصل 19 : ماده 28- تحويل كارگاه فصل 20 : ماده 29- تغيير مقادير كار قيمتهاي جديد تعديل نرخ پيمان فصل 21 : ماده 30- تغيير مدت پيمان فصل 22 : ماده 32-نظارت بر اجراي كار فصل 23 : ماده 33- مهندس ناظر فصل 24 : ماده 34- تضمين انجام تعهدات فصل 25 : ماده 35- تضمين حسن انجام كار فصل 26 : ماده 36- پيش پرداختها فصل 27 : ماده 37- پرداختها فصل 28 : ماده 38- پرداختهاي ارزي فصل 29 : ماده 39- تحويل موقت فصل 30 : ماده 40-صورت وضعيت قطعي فصل 31 : ماده 41و42- تحويل قطعي و مسووليتهاي دوره تضمين فصل 32 : ماده 43- بروز حوادث قهري فصل 33 : ماده 46- مواردفسخ پيمان فصل 34 : ماده 47- اقذامت فسخ پيمان فصل 35 : ماده 48- خاتمه پيمان فصل 36 : ماده 49- تليق فصل 37 : ماده 50-هزينه تسريح كار خسارت تاخير كار فصل 38 : ماده 51-صورتحساب نهايي فصل 39 : ماده 52-تسويه حساب فصل 40 : ماده 53-حل اختلاف فصل 41 : نكاتي از فهرستهاي بهاي واحد پايه رشته هاي ابنيه وراه باند فرودگاه وزيرسازي راه فصل 42 : هزينه هاي بالاسري فصل 43 : هزينه هاي تجهيز وبرچيدن كارگاه فصل 44 : هزينه هاي مبهم
نویسنده مزدك شايان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد ‏‏‏،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 44
نوبت چاپ 2
ابعاد 165*235 سانتي‌متر
سايز وزيري
وزن 76
سال چاپ 1386
شابك9789641154242
كد كالا7167