طراحي موتورخانه تاسيسات مكانيكي ساختمان

7,000تومان

فهرست مطالب
فصل اول: انتخاب صحيح سيستم‌هاي HVAC
فصل دوم: محاسبه آبگرم مصرفي ساختمان
ميزان آبگرم مصرفي:
محاسبه بار حرارتي آبگرم مصرفي:
محاسبه حجم منبع ذخيره آبگرم در سيستم متريک:
انتخاب پمپ مدار برگشت آبگرم:
تعيين قطر لوله هاي مدار برگشت آبگرم مصرفي:
محاسبه و انتخاب ديگ:
ديگ آبگرم:

فصل سوم: محاسبه دودكش
شرايط دهانه خروجي دودکش:
لوله رابط دودکش:
محاسبه و انتخاب دودکش:

فصل چهارم: محاسبه مشعل
مشعل اتمسفريک:
مشعل نيرو:
مشعل هاي گازوئيلي:
مشعل‌هاي گازي:
محاسبه و انتخاب مشعل:

فصل پنجم: محاسبه منبع سوخت

فصل ششم: محاسبه منابع انبساط
منبع انبساط باز:
الف) لوله‌کشي منبع انبساط باز:
ب) محاسبه‌ي حجم منبع انبساط باز:
ج) انتخاب منبع انبساط باز:
د)محاسبه قطر لوله‌هاي رفت و برگشت به منبع انبساط باز:
هـ) محاسبه تجربي حجم منبع انبساط باز:
منبع انبساط بسته:
الف)محاسبه حجم منبع انبساط بسته:
ب)راهنماي کلي انتخاب منابع انبساط بسته:

فصل هفتم: طراحي شبكه لوله كشي
سيستم يک لوله‌اي:
سيستم دو لوله‌اي:
سيستم دو لوله‌اي با برگشت مستقيم:
سيستم دو لوله‌اي با برگشت معکوس:
3) س?ستم دو لوله‌اي مختلط:
نکات مهم شبکه‌ لوله کشي حرارت مرکزي آبگرم:
محاسبه‌ قطر لوله‌ها:
انتخاب پمپ:
محاسبه‌ قطر کلکتور:

فصل هشتم: محاسبه پمپ مدار برج خنك كننده - كندانسور آبي
سختي‌گير:

فصل نهم: آبرساني ساختمان‌هاي مرتفع
محاسبه حجم مخزن ذخيره‌ آب:
1) تامين فشار آب در ساختمان‌هاي مرتفع با استفاده از منبع ذخيره ثقلي:
2) بوستر پمپ:
موارد استفاده از بوستر پمپ:
انواع بوستر پمپ:
تعيين ظرفيت و مشخصات بوستر پمپ‌هاي آبرساني:
3)تامين فشار آب در ساختمان‌هاي مرتفع با استفاده از مخزن تحت فشار:
محاسبه حجم مخزن تحت فشار:

فصل دهم: محاسبه سيستم آتش‌نشاني
ظرفيت منبع ذخيره آب آتش نشاني:
ايستگاه پمپاژ سيستم آتش نشاني:
تعيين ظرفيت ومشخصات بوستر پمپ‌هاي آتش نشاني:

فصل يازدهم: آرايش موتورخانه
ارتفاع موتورخانه:
درب هاي موتورخانه:
پنجره‌هاي موتورخانه:
کف موتورخانه:
ديوارهاي موتورخانه:
محل استقرار بويلرها در موتورخانه :
کانال‌هايکف موتورخانه:
فضاي لازم در موتورخانه:
هواي لازم براي موتورخانه:
علايم نقشه کشي:
نکات اجرايي . موتورخانه تاسيسات مکان يکي:

فصل دوازدهم: پروژه نمونه
الف-چيلر آبي:
ب- برج خنک   کننده:
ج- سختيگير برج خنک کننده :
د) پمپ مدار برج خنك كننده - چيلر
هـ)انتخاب بويلر :
و)انتخاب مشعل:
ز) انتخاب قطر دودکش:
ح) انتخاب منبع ذخيره گازوئيل:
ط) انتخاب منبع انبساط:
ي)آبگرم مصرفي:
ک)محاسبه منبع ذخيره آب مصرفي:
منابع و مراجع :
.

نویسنده وحيد وكيل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرعايا ‏‏‏،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 168
نوبت چاپ 2
ابعاد 165*235 سانتي‌متر
سايز وزيري
وزن 252
سال چاپ 1392
شابك9789648137378
كد كالا14903

محصولات مرتبط