بالا
فصل 1 : مقدمه فصل 2 : اصول و كاربرد آنتروپومتري فصل 3 : گوناگوني انسان فصل 4 : اطلاعات آنتروپومتريكي استاتيكي فصل 5 : آنتروپومتري نواحي خاصي از بدن فصل 6 : آنتروپومتري نواحي مختلف بدن -آنتروپومترينيوتني فصل 7 : آنتروپومتري ديناميكي حوزه دسترسي و فضايي اضافي فصل 8 : وضعيت بدن فصل 9 : ابعاد پنهان-درك فضا فصل 10 : افراد ناتوان فصل 11 : نشستگاه فصل 12 : پستهاي كار دفتري فصل 13 : پست كار راننده فصل 14 : پستهاي كار صنعتي فصل 15 :دستگيره‌ها و ابزار دستي فصل 16 :كنترلها و نشانگرها ضميمه اول :فهرست معاني و اصطلاحات ضميمه دوم: واحدها و ظرايب تبديل
زبان فارسي
نويسنده استفن فيزنت
مترجم علي‌رضا چوبينه - محمدامين موعودي
سال چاپ 1392
نوبت چاپ 6
تعداد صفحات 352
سايز وزيري
ابعاد * *
نوع جلد شوميز
وزن 420
شابك9789643051549

محصولات مرتبط