آزمون‌هاي استخدامي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

ناشر: كتاب آوا
نویسنده: فاطمه كريمي ‏‏‏، حسن كريمي ‏‏‏، محمد شاكري
وضعيت :
27,000تومان
فهرست مطالب * آزمون اول / مهر ماه سال 1391 * سؤالات فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * سؤالات احكام و معارف اسلامي مهر ماه 1391 * سؤالات اطلاعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و قوانين ومقررات شهر و شهرداري مهر ماه 1391 * سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * آزمون دوم / مهر ماه سال 1391 * سؤالات فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * سؤالات احكام و معارف اسلامي مهر ماه 1391 * سؤالات اطلاعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و قوانين ومقررات شهر و شهرداري مهر ماه 1391 * سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * آزمون سوم / مهر ماه 1391 * سؤالات فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * سؤالات احكام و معارف اسلامي مهر ماه 1391 * سؤالات اطلاعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و قوانين ومقررات شهر و شهرداري مهر ماه 1391 * سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * آزمون چهارم / مهر ماه سال 1391 * سؤالات فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * سؤالات احكام و معارف اسلامي مهر ماه 1391 * سؤالات اطلاعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و قوانين ومقررات شهر و شهرداري مهر ماه 1391 * سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * آزمون پنجم / مهر ماه سال 91 * سؤالات فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1391 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه زبان و ادبيات فارسي مهر ماه 1391 * سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1391 * سؤالات احكام و معارف اسلامي مهر ماه 1391 * سؤالات اطلاعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و قوانين ومقررات شهر و شهرداري مهر ماه 1391 * سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * پاسخنامه سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1391 * آزمون ششم / تير ماه سال 1392 * سؤالات فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1392 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1392 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه1392 * پاسخنامه فناوري اطلاعات ( مهارتهاي ICDL ) مهر ماه سال 1392 * سؤالات زبان و ادبيات فارسي مهر ماه سال 1392 * پاسخنامه زبان و ادبيات فارسي مهر ماه سال 1392 * سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه سال 1392 * پاسخنامه سؤالاترياضي و آمار مقدماتي مهر ماه 1392 * سؤالات احكام و معارف اسلامي مهر ماه 1392 * سؤالات اطلاعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و قوانين ومقررات شهر و شهرداري مهر ماه 1392 * سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 1392 * پاسخنامه سؤالات زبان انگليسي مهر ماه 139
نویسنده فاطمه كريمي ‏‏‏، حسن كريمي ‏‏‏، محمد شاكري ‏‏‏،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 457
نوبت چاپ 1
سايز وزيري
ابعاد 165*235 سانتي‌متر
وزن 648
سال چاپ 1395
شابك9786003462434
كد كالا37248

محصولات مرتبط